Jaromír Veselý

  • Květná 505/2, 696 01 Rohatec
  • info@jaromirvesely.cz +420 777 222 200

Povím Vám příběh

Povím Vám příběh

Beník chodil právě do první třídy. Dva měsíce měl velký strach ze školní olympiády, na kterou byl vybrán. Občas kvůli tomu plakal. Bál se, že prohraje. Raději by neběžel. Přál si, aby účastníci byli jen 3 a jemu by stačilo 3. místo – zkrátka chtěl medaili. Navíc měl za soupeře i o rok starší spolužáky. Pořád opakoval: 

Co když prohraji?“ 

A maminka mu pořád říkala: „Slib mi, že do toho dáš všechno, že poběžíš, jak nejlíp budeš moct. Nic jiného není důležité.“
Když se po závodech vrátil domů, v ruce svíral medaili. Byla zlatá.  Předběhl i ty druháky, prý o velký kus:-). 

Podíval se hrdě na maminku a zeptal se: „Jsi na mě pyšná?“
„Jsem na Tebe pyšná a nejvíc na to, že jsi zvítězil nad svým strachem. Tuto chvíli si pamatuj. Málem Tě strach připravil o medaili, kdybys ho poslechl a neběžel, tak bys nikdy nezjistil, že můžeš být první.“ 

Možná, když čtete tyto řádky, tak si vybavujete nějaký svůj strach, co vás brzdí. Co je to? Strach ze změny zaměstnání? Strach, že to bude trapné? Strach zkusit něco nového? Strach, že to nevyjde? Držíte se raději jistoty?

Stupnice

Ukážu vám pomůcku, kterou v takových situacích rád používám. Když se nemohu rozhodnout, tak si představím stupnici od 0 do 10 a určuji, jak daná událost ovlivní můj život. 10 znamená, že můj život se změní zásadně a dlouhodobě. 0 říká, že to nebude mít žádný vliv na můj život. 4 ukazuje, že to můj život posune, avšak ne tak radikálně jako 10, atd.

Tak a teď si na stupnici podle výše uvedených instrukcí určím, co se s mým životem stane, pokud se svému strachu postavím a ono to vyjde. Co všechno můžu získat? Jakou hodnotu to pro mě má? Výsledné číslo si poznamenám.

A pak si stupnici představím znovu a tentokrát určuji, jak můj život ovlivní, pokud to nevyjde. Co mohu ztratit? Jak velké riziko to pro mě představuje? Číslo si opět zapíši.

Nakonec stačí porovnat obě čísla a hned vidím, zda přínos přesahuje riziko a o kolik.

Riziko?

Tuto metodu jsem poradil kdysi i svému známému, který byl dlouhodobě nespokojený v zaměstnání. Zjistil, že když si najde lepší práci, tak to jeho život ovlivní na 9 – zmizí stres z neschopného šéfa, na to navazuje zlepšení zdravotního stavu i vztahů v rodině a vzhledem ke své odbornosti může očekávat i vyšší příjem. Riziko? Samotné rozeslání životopisů a chození na pohovory přinášelo nulové riziko. Zkrátka to nejhorší, co se mu mohlo stát, bylo, že zůstane tam, kde je. Ano, je tu i možnost, že odejde do „lepší“ práce a ta se nakonec ukáže jako ještě horší. V tom případě riziko hodnotil číslem 4 – byl by nejspíš krátkodobě nezaměstnaný, ale podpora v nezaměstnanosti by na čas pokryla nejnutnější výdaje a také měl úspory. Zároveň si uvědomil, že se svými znalostmi a praxí si brzy jinou práci najde.

Nejčastější věta, kterou slýchám od lidí, kteří se po dlouhém váhání a nespokojenosti konečně odhodlali pro změnu, je: „NECHÁPU, PROČ JSEM TO NEUDĚLAL UŽ DÁVNO.“

Přeji vám , abychom jste statečně stavěli svým strachům a zjistili, čeho všeho můžeme dosáhnout, když do toho dáme všechno……

Mí partneři